A LeNet5 implementation in Python3 using Keras
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
pry a04b1e4e4b added weights file 1 år sedan
.gitignore Add inital commit for LeNet5 1 år sedan
LICENSE Initial commit 1 år sedan
README.md improved docs 1 år sedan
lenet5.py Add inital commit for LeNet5 1 år sedan
lenet5_weights.hdf5 added weights file 1 år sedan
main.py improved docs 1 år sedan
requirements.txt Add inital commit for LeNet5 1 år sedan

README.md

lenet5

A LeNet5 implementation in Python3 using Keras

Set up

  1. Clone the repo git clone https://git.prydt.xyz/pry/lenet5 cd lenet5

  2. Set up a python virtual environment with virtualenv in the repo virtualenv .

  3. Install all the necessary packages ./bin/pip install -r requirements.txt

  4. Just run main.py with the python installed with virtualenv

Example (train a model and save it to output.hdf5): ./bin/python main.py --save-model 1 --weights output.hdf5

Acknowledgements

This codebase is roughly following this good article.