pry

my website's source

Uppdaterad 2 veckor sedan

my dotfiles! (system configuration)

Uppdaterad 3 månader sedan

a Library Genesis command line downloader

Uppdaterad 4 månader sedan

solutions to uva problems

Uppdaterad 5 månader sedan

A LeNet5 implementation in Python3 using Keras

Uppdaterad 5 månader sedan

solutions to Advent of Code 2019

Uppdaterad 7 månader sedan

a collection of algorithms and data structures implemented in C

Uppdaterad 8 månader sedan

just a few hosted textfiles

Uppdaterad 10 månader sedan